CGS Bonn
Uni Bonn
Back to Overview

Staff

Lea Marie Dämgen

Personal Details

Image not yet available.
Image not yet available.

Short Information

Lea Marie Dämgen studiert seit dem Wintersemester 2021/22 an der Universität Bonn (Hauptfach: Politik und Gesellschaft/Nebenfach: Rechtswissenschaft – Öffentliches Recht). Sie ist seit Oktober 2022 am Center for Global Studies tätig.

Last update: 10/10/2022